Michal Zbožínek

Advokát se sídlem v Olomouci

Právní služby

poskytuji právní služby v širokém spektru právních odvětví, zejména nikoliv však pouze v následujících oblastech práva, a to jak formou zastoupení v řízení, tak ve formě konzultací, jednotlivých úkonů právní pomoci, ale i dlouhodobé spolupráce a poskytování komplexního právního servisu.

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškozených v trestním řízení včetně uplatnění jejich nároků v adhezním řízení, zastoupení v řízení o přestupcích

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, zastoupení v řízení před soudem ve sporech mezi podnikateli, vymáhání pohledávek z obchodních vztahů, příprava a revize obchodních smluv

Občanské právo

Příprava kupních, darovacích smluv, smluv o úvěru, zápůjčce včetně jejich zajištění, vymáhání pohledávek, směnky, náhrada škody, rozvod manželství včetně vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, zastoupení v řízení před soudy ve sporech mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

O mně

V advokacii působím od roku 2005, kdy jsem absolvoval magisterské studium na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Praxi advokátního koncipienta jsem vykonal v advokátní kanceláři JUDr. Julie Xinopulosové, kde jsem byl následně jako advokát několik let zaměstnán. Od roku 2013 vykonávám advokacii jako samostatný advokát.

Svým klientům nabízím profesionální a kvalifikovaný přístup, mám bohaté zkušenosti z jednání před soudy všech stupňů a ve všech oblastech práva, z jednání s policejními orgány, státními zástupci, správními orgány, kolegy advokáty, které jsem získal v rámci mé již více než patnáctileté intenzivní praxe. Během výkonu mé advokátní praxe jednám vždy v zájmu mého klienta a pokud je to možné problémy nedělám, ale řeším.

Kontakty

Adresa

Evidenční číslo ČAK

IČO

ID datové schránky

Telefon

Mobil

E-mail

Sokolská 586/7, 779 00 Olomouc

12526

71471049

h5bfvg2

585 22 11 33

604 47 51 64

zbozinek@akgbz.cz

Adresa: Sokolská 586/7, 779 00 Olomouc

Evidenční číslo ČAK: 12526

IČO: 71471049

ID datové schránky: h5bfvg2

Telefon: 585 22 11 33

Mobil: 604 47 51 64

E-mail: zbozinek@akgbz.cz